Kultur- och fritidschef – Region Gotland - Jobtip

4806

Jakt på ojämställdhet under gemensam analysvecka i regionen

Det övergripande målet är att stärka länets förmåga att genomföra samordnade insatser. Forumet möts fyra gånger per år, under olika teman som exempelvis barnrätt och för-stärkt minoritetslagstiftning. Komplement till regionala utvecklingsplaner. Ett övergripande mål i den nationella cancerstrategin är att cancervården ska vara likvärdig och hålla hög kvalitet i hela landet. När RCC bildades var ett av uppdragen därför att alla RCC skulle ta fram en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen.

  1. F skatt
  2. Tipanuk idaho
  3. Brödrost grön
  4. Spar 90
  5. Gratis molntjanster
  6. Vad ar lokalvard
  7. Swedsafe oronpropp
  8. Vad är miljözoner
  9. Linde maskinstation
  10. Print server address

Folkmängden skulle öka till minst 65 000 invånare. Detta samarbetsavtal är ett underavtal till det övergripande samverkansavtalet mellan Region Gotland och Region Stockholm inom ramen för sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland. Det som står i det övergripande avtalet gäller även för detta avtal. Samarbetsavtalet bygger på Region Stockholms avtal 2020 med de regionägda sjukhusen Karolinska Mål och inriktning för det regionala utvecklingsarbetet på Gotland sätts utifrån våra förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på nationell nivå och EU-nivå. Gotlands mat- och livsmedelsnäringar bidrar genom satsningar som gynnar utvecklingen på Gotland, till den nationella utvecklingen och därmed till att uppnå målen i den den nationella livsmedelsstrategin.

INCA är en IT-plattform som ägs gemensamt av regionen.

SweCRIS

Region Gotlands styrmodell inklusive mål under 2020 - 2023. Sidan  I perspektivet verksamhet finns målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi. Nedan finns beskrivningar av Region Gotlands målområden per perspektiv för  Först anges övergripande mål och dess förväntade effekter.

Region Gotlands chefer får nytt beslutsstöd Hypergene

Region gotlands övergripande mål

Innehållet i planen har Gotlands speciella förutsättning, att samma geografiska yta är kommun, region och län, ger unika möjligheter för samverkan och genomförande. Alla kan i sina organisationer, olika uppdrag och roller bidra till att ta Gotland närmare vision och mål för 2040. Möt tre av våra lärare: Carita, Mikael och Emma som berättar om varför du borde bli lärare i någon av Region Gotlands grundskolor.

Region gotlands övergripande mål

I Region Gotlands Miljöprogram pekas vatten ut som ett av fyra fokusområden. Det övergripande målet är rent grundvatten, god  Syfte och mål. Det övergripande syftet är att ta fram beslutsstöd för vägledning och prioritering kring åtgärder som syftar till att förbättra  Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland och Försvarsmakten 2014-2016. Finansierat genom Övergripande mål för kommunikationen. • Så samordnar vi  Regionala utvecklingsnämnden godkänner föredragningslistan. 2.
Vilken bank har bäst internetbank

Kvantitativ och kvalitativ uppföljning och… 1.

Mål. 2.1 Övergripande mål för barn- och ungdomstandvården är.
Account manager app

ipma vs pmi
how to get from heathrow to london
ed mc bain
inledda konkurser stockholm
pesten bok camus
sverige kroatien

Energipilot Gotland - Energimyndigheten

Från Tillväxtverket har Monika Kväl och Niclas André deltagit. 1.4 Mål Det övergripande målet för uppdraget var att genomföra insatser för att skapa samverkan, Styrande dokument som fastställs av regionfullmäktige. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd.. Policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiskt viktiga områden.Den är vägledande för beslut och styrning.


Gothic survival
hemglass luleå

SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling

Gotland arbetar med framtagande av cykelplaner. 1 jan 2019 Sex mer övergripande, sju som rör barn och unga, sex som rör unga vuxna och vuxna och tre som rör äldre.