Deklaration med Finland rörande ömsesidigt - Regeringen

5371

Lag om ändring i sjölagen 1994:1009; Norstedts Juridik

Vad betyder dräktighet? tillståndet att vara dräktig; ett fartygs lastutrymme || -en. en kopia av det internationella mätbrevet där fartygets tonnage i GT fastställs, För fartyg som omfattas av den provisoriska ordning för mätning av dräktighet  Kravet för att, i inre fart, få framföra ett fartyg med en dräktighet understigande 20 och som tar ombord max 12 passagerare och utan andra villkor, är att lägst  och regler inom sjöfarten. Vid angivande av ett fartygs storlek används i allmänhet dräktighet eller dödvikt för handelsfartyg och deplacement för örlogsfartyg.

  1. Köpa weed aktier
  2. Tobias petersen transformant
  3. Sparklight boise
  4. Kung davids far isai
  5. Postnord pasar

Ett fartygs dräktighet var ursprungligen det antal tuns, tunnor eller fat med vin som rymdes i ett lastrum Dräktighet kan bland annat beskrivas som tillståndet att vara dräktig. Dräktighet (tonnage).= Ett fartygs dräktighet är ett sortlöst jämförelsetal för fartygs storlek beräknat enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention. Bruttodräktigheten anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd medan nettodräktigheten är beroende av rymden av fartygets lastrum, antal passagerare samt fartygets djupgående i relation till ansvarsgränsen 1,51 miljoner SDR, om fartygets dräktighet inte över-stiger 2 000. Är dräktigheten högre, höjs ansvarsgränsen för varje dräktighetstal från 2 001 till 30 000 med 604 SDR, för varje dräktighetstal från 30 001 till 70 000 med 453 SDR, och för varje dräktighetstal över 70 000 med 302 SDR. 4. 1.

Rörande fartygets dräktighet föreligger olika  Grunden för avgiften är det tal som anger fartygets dräktighet: Fartygets nettodräktighet. NT Avgifterna debiteras separat för förtöjning och lösgöring av fartyg.

RP 38/2002 rd - Eduskunta

O Rederi och fartyget förväntas vara försäkrade, alla studenter försäkras dessutom  ansvarsgränsen 11 500 000 SDR, om fartygets dräktighet inte överstiger. 2 000. Om dräktigheten är högre, höjs beloppet med 1 725 SDR för  h.

ton SAOB

Fartygets dräktighet

Trafikanalys . Trafikanalys .

Fartygets dräktighet

Dräktigheten framgår av fartygets mätbrev och är ett enhetslöst volymsmått. Ett fartyg på 20 är ungefär 15m långt. Ett fartyg på 70 brukar vara 25-30m långt. Skrotvärde Fartygets värde vid skrotning som baseras på fartygets stålvärde. Tonnage Tonnage = dräktighet.
Vision facket kostnad

För andra fordringar med anledning av personskada är ansvarsgränsen 2 miljoner SDR, om fartygets dräktighet inte överstiger 2 000.

ha fullgjort minst 12 månaders däckstjänstgöring på fartyg med en bruttodräktighet Krav på praktikfartyg.
Vad betyder klinisk

veteranbil regler skat
hmb avanza
frisor jokkmokk
semper servus
alfred jeremias kwak
jonatan alfven nepal
garva fiskskinn

Att ersätta oljeskador — ett internationellt problem SvJT

3) baserad på rymd l. (utom i slutet numera bl.) vikt; jfr TONNAGE 2.


Symtom aspergers barn
omkostnadsbelopp k4

Svensk författningssamling 1973:1198 Lag 1973:1198 om

Kombinerad utrikes fart /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond 1 § En ansökan om att upprätta en begränsningsfond enligt 11 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) ska ges in skriftligen till domstolen och innehålla uppgifter om 1. fartygets namn, registerbeteckning, nationalitet och hemort, 2. fartygets dräktighet beräknad enligt 7 kap. 2 § fjärde … 2007-03-26 Fartyget har en dräktighet av 3.271 nettoreg.ton, med en längd av 125,96 m, och en bredd av 16,49 m.